ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડની answer key 2017 બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ છે. વિધ્યાર્થીઓ પોતાના સંભવિત ગુણની ચકાસણી કરી શકે તે આશયથી અહી PDF સ્વરૂપે આન્સર કી રજૂ કરી છે

આ વર્ષના પેપરની બોર્ડની answer key 2017 આગામી વર્ષ માટે પરિક્ષાની તૈયારી કરતાં વિધ્યાર્થીઓ માટે પણ ઉપયોગી થશે. મોટે ભાગે બોર્ડ પેપરો અને આન્સર કી બોર્ડની site પર હમેશા મળતી નથી તેથી અહી રાખવાનો આગ્રહ કરેલ છે. આપના અભ્યાસમાં જરૂરી સાહિત્ય આપને વિના મૂલ્યે સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય એ માટે અમે હમેશાં પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ રહીશું.

આ વર્ષે zigya દ્વારા NEET પરિક્ષાના વિધ્યાર્થીઓ માટે પ્રશ્નોત્તર અને ટેસ્ટ બંને ફોર્મેટમાં અભ્યાસ સાહિત્ય રજૂ કરેલ છે જેનો વ્યાપક પ્રમાણમાં વિધ્યાર્થીઓ લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. આપ અથવા આપના જાણીતા એનઇઇટી પરિક્ષાના પરિક્ષાર્થીઓ પણ તેનો લાભ ઉઠાવે તે જોવા આગ્રહ છે.

 બોર્ડની answer key 2017 માટે નીચે આપેલ PDF ખોલી શકો છો. 

ANSWER KEY  2017

 

Pankaj Patel

कक्षा 12 मे जीव विज्ञान पसंद था फिर भी Talod कॉलेज से रसायण विज्ञान के साथ B.sc किया। बाद मे स्कूल ऑफ सायन्स गुजरात युनिवर्सिटी से भूगोल के साथ M.sc किया। विज्ञान का छात्र होने के कारण भूगोल नया लगा फिर भी नकशा (Map) समजना और बनाना जैसी पूरानी कला एवम रिमोट सेंसिंग जैसी नयी तकनिक भी वही सीखी। वॉशिंग पाउडर बनाके कॅमिकल कारखाने का अनुभव हुआ तो फूड प्रोसेसिंग करके बिलकुल अलग सिखने को मिला। मशरूम के काम मे टिस्यु कल्चर जैसा माईक्रो बायोलोजी का काम करने का सौभाग्य मिला। अब शिक्षा के क्षेत्र मे हुं, अब भी मै मानता हूँ कि किसी एक क्षेत्र मे महारथ हासिल करने से अलग-अलग क्षेत्रो मे सामान्य ज्ञान बढाना अच्छा है। Follow his work at www.zigya.com

More Posts

બોર્ડ ની answer key 2017 was last modified: April 12th, 2017 by Pankaj Patel