Press "Enter" to skip to content

Posts published in “General”

NEET ગુજરાતી પરિક્ષાની તૈયારી

Pankaj Patel 0

NEET ગુજરાતી પરીક્ષા એટલે ધોરણ 12 પછી મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ અભ્યાસ માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા. એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ગુજરાતનાં વિદ્યાર્થીઓ અને તેવી જ રીતે અન્ય રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાત…

Samaj Shastra Dhoran 11 Prasnottar [સમાજશાસ્ત્ર ધોરણ 11]

Dinesh Patel 0

સમાજશાસ્ત્ર ધોરણ 11 એ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકમાં સામાજિક વિજ્ઞાનોમાં ભણાવાતો સૌથી મહત્વનો અને પાયાનો વિષય છે. અત્યારે ગુજરાત બોર્ડના નવીન પરીરૂપ પ્રમાણે જે પાઠ્યપુસ્ત તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે તે વિદ્યાર્થીઓમાં સમાજશાસ્ત્રના…

Manovigyan Dhoran 11 Prasnottar [મનોવિજ્ઞાન ધોરણ 11]

Dinesh Patel 0

મનોવિજ્ઞાનએ ધોરણ 11 એ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકમાં ભણાવાતો સૌથી મહત્વનો અને પાયાનો વિષય છે. મનોવિજ્ઞાન એ ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકના વિષય તરીકે માત્ર શાળા કક્ષાએ જ નહી પરંતુ સ્નાતક અને સ્નાતકોત્તર અભ્યાસ ઉપરાંત…

Gujarati Dhoran 10 Prasnottar [ગુજરાતી ધોરણ 10]

Dinesh Patel 0

ગુજરાતી ધોરણ 10 એ મુખ્ય ભાષા તરીકે અભ્યાસ કરવાનો વિષય છે. ગુજરાત બોર્ડ ના જે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતી માતૃભાષા ધરાવતા હોય તેમના માટે મુખ્ય વિષયો પૈકીનો આ એક વિષય છે. માતૃભાષામાં…

Bhautik Vigyan Dhoran 11 [ભૌતિકવિજ્ઞાન ધોરણ 11]

Dinesh Patel 0

ધોરણ 10 ના વિદ્યાર્થી ધોરણ 11 માં આવતાં વિજ્ઞાનના ત્રણ અલગ અલગ વિષય ભણવામાં આવે છે. તે પૈકી ભૌતિકવિજ્ઞાન ખુબ અગત્યનો વિષય બને છે. કારણ કે, વિજ્ઞાનની A, B, અને…

Rasayan Vigyan Dhoran 12 Prasnottar [રસાયણવિજ્ઞાન ધોરણ 12]

Dinesh Patel 0

ધોરણ 1 થી 10 અને ધોરણ 11 અને 12 બંન્ને મુળભૂત રીતે જુદી લાક્ષણિકતા ધરાવે છે. તેથી જ ધોરણ 11 અને 12 ને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિકમાં સમાવવામાં આવેલ છે. સામાન્ય રીતે…

બોર્ડ પેપરનું પુનરાવર્તન અને મોડલ પેપર

Pankaj Patel 0

બોર્ડ પરિક્ષાના મહત્વ વિષે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ, તેમાય ધોરણ 10 એ દરેક વિદ્યાર્થી માટે પ્રથમ બોર્ડ પરીક્ષા હોવાથી અને તેમાં સારા ગુણથી પાસ થવું વિદ્યાર્થીના આત્મવિશ્વાસ વધારવા અથવા…

Why do stars twinkle?

Suraj Kumar 0

Why do stars twinkle? This is a very common question which arises in front of everyone.It may be asked by your children, student, or maybe it suddenly pops into your…

NEET પરીક્ષા અને ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ

Pankaj Patel 0

NEET પરીક્ષા એ મેડિકલ અને પેરા મેડિકલ ક્ષેત્રે પ્રવેશ માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે એ હવે ગુજરાતી વિદ્યાર્થી જ નહીં સૌ કોઈ જાણતું થઈ ગયું છે. કેટલાક વર્ષ અગાઉ ગુજરાતમાં GUJCET…

ઇન્ટરનેટથી શિક્ષણ : આજની જરૂરિયાત

Pankaj Patel 0

ઇન્ટરનેટથી શિક્ષણ ને સમજવા થોડુક પાછળથી વિચારીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે પરીવર્તન સંસારનો નિયમ છે. એક જમાનો હતો કે જ્યારે ગુરુકુળ અથવા વિદ્યાપીઠોમાં ગુરુ-શિષ્ય પરંપરા અનુસાર અધ્યયન અને અધ્યાપન થતું.…

પુરક પરીક્ષા જુલાઇ 2017

Pankaj Patel 0

માર્ચ 2017માં જે વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 12 ની પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ હોય તેવાં વિદ્યાર્થીઓ માટે પુરક પરીક્ષા નો કાર્યક્રમ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેર કરી…

‘વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ’

Pankaj Patel 0

વિશ્વ વર્તમાનમાં પર્યાવરણ સંબંધી જટિલ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે તે આપણે સૌ જાણીએ જ છીએ. આવાં સંજોગોમાં તારીખ 5 જુન એ સમગ્ર વિશ્વમાં 'વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ' તરીકે ઉજવવામાં આવે…

Zigya : For the Curious Learner

Sanjay Singh 1

Zigya has been derived from the Sanskrit word ‘Jigyasa’, which when translated, means ‘Curiosity’. Curiosity forms the ethos of this company. We believe that curiosity is the foundation of learning,…

પ્રવેશ પરીક્ષા ઓ અને તેની તૈયારી

Pankaj Patel 0

ચાલુ વર્ષ 2016 – 2017 માટે ધોરણ 12 સાયન્સની બોર્ડ પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ ગયી છે. સમગ્ર રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓએ આગામી વર્ષના પ્રવેશ માટે પ્રવેશ પરિક્ષા ની તૈયારી કરી રહ્યા છે. હવે,…

How to Motivate a Child

Rahul Kumar 0

Motivate a Child For a Great Life Life is all about fun, learning new things, making friends, participating in the different competition. At every stage of life, we learn something…

India: Education And Society

Chandra Prakash Verma 0

According to the sociological perspective, education does not arise in the response of the individual needs of the individual, but it arises out of the needs of the society of…

આત્મહત્યા – બાળકોમાં વધતું પ્રમાણ

Pankaj Patel 0

હવે બોર્ડની વાર્ષિક પરીક્ષાનો સમય નજીકમાં છે. દર વર્ષે અખબારોમાં સમાચાર વાંચવા મળે છે કે સ્કૂલ કે કોલેજમાં ભણતાં વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી. બાળકો આત્મહત્યા જેવું આત્યંતિક પગલું ભારે એ અતિશય…

ગણતંત્ર દિવસ – ઉલ્લાસનું પર્વ

Pankaj Patel 0

ગણતંત્ર દિવસ અથવા પ્રજાસત્તાક દિનનું પર્વ લોકશાહીમાં આનંદનો અવસર છે. 26 જાન્યુઆરી 1950 ના એ પાવન દિવસે જ્યારે ભારતના નાગરિકોએ ભારતનું બંધારણ પોતાને સમર્પિત કર્યું, અને ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું…

The Rajiv Chowk

Nirbhay Dubey 0

The Rajiv Chowk ( राजीव चौक) is a Delhi Metro station in Delhi, on the Blue and Yellow Lines. It is a transfer station between the Blue Line on the…

CBSE Date Sheet For Class 12

Rahul Kumar 0

CBSE Class 12 Date Sheet Released Last Year, 10,67,900 Candidates had registered for the class 12 for board examination. Delhi and Panchkula had registered the highest number of candidates with Delhi…

CBSE Date Sheet For Class X (SA-II)

Rahul Kumar 0

Last Year, 14,99,122 Candidates had registered for the class 10th Board examination both for Board-based and school-based. This year, a huge number of students are going to appearing for board…