Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12”

Jiv Vigyan Dhoran 12 Prasnottar [ જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 ] – Gujarat Board GSEB

Dinesh Patel 2

જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 (Jiv Vigyan Dhoran 12) માટે આગામી વર્ષ 2018-19 થી ગુજરાતમાં CBSE અભ્યાસક્રમના ગુજરાતી ભાષાંતરવાળા પાઠ્યપુસ્તકો ઉપયોગમાં લેવાનું નક્કી થયેલ છે અને આ અંગેની ગણી-ખરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ…