Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “દુનિયામાં પ્રથમ”

દુનિયાનું પ્રથમ ATM – The first ATM of the world

Rina Gujarati 0

આજ કાલ આપણે એવી કેટલીય સગવડો વાપરતા હોઈએ છીએ કે તેમનાથી એવા ટેવાઇ જવાય છે અને તે ક્યારે શરૂ થઈ એ જાણીએ તો આશ્ચર્ય થયા વિના ના રહે. આવું જ…