Chapter Chosen

વતનથી વિદાય થતાં

Book Chosen

ગુજરાતી ધોરણ 10

Subject Chosen

ગુજરાતી

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12
‘વતનની વિદાય થતાં’ કાવ્યના કવિ નદીની વેકુરમાં શું કરતા?
 • વેકુરમાં આંગળીઓથી રમતા

 • આળોટતા 

 • કૂદતા 

 • વેકૂર ઇછાળતા 


A.

વેકુરમાં આંગળીઓથી રમતા


કવિ ભૂતકાળની યાદોનો ભારો શિર પર લઈ કોની જેમ ચાલવાનું કહે છે?
 • મજૂરની જેમ 

 • નોકરની જેમ 

 • દાડિયાની જેમ

 • ગુલામની જેમ 


D.

ગુલામની જેમ 


‘વરનની વિદાય થતાં’ કાવ્યમાં કવિની કઈ ભાવના વ્યક્ત થઈ છે?
 • ખુશી

 • પીડા

 • નારાજગી 

 • ઘેલછા


B.

પીડા


વતનની હદ પુરી થતાં કોને પાછા જવાનું છે?
 • કૂતરાને

 • કાળને 

 • કવિને 

 • કેડીને 


A.

કૂતરાને


‘ચાલો જીવ, જવાનું આગળ, નહીં આ કાળના વ્હેણમાં’ દ્ધારા કવિ શું સૂચવે છે?

‘ચાલો જીવ, જવાનું આગળ, નહીં આ કાળના વ્હેણમા’ પંક્તિમાં ‘ચાલો જીવ’, શબ્દ સૂચવે છે કે કવિએ સમાધાન કરી લીધું છે. હકીકત એ જ છે કે ભાવિ જીવન માટે વતન છોડવું જરૂરી છે. એટલે વતનની યાદોને જ અમૂલ્ય સંભારણું ગણીને હ્રદયમાં સાચવી રાખવું જોઈએ, કારણ કે વહી ગયેલો સમય ફરી આપવાનો નથી. આથી કવિએ ચાલો જીવ, એમ કહીને જીવને આગળ વધવા માટે પોતાની જાતને તૈયાર કરી લીધી છે. વાસ્તવિકતા સ્વીકારી લીધી છે.