Chapter Chosen

શ્વસન

Book Chosen

જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 સેમેસ્ટર 3

Subject Chosen

જીવવિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

CH3CHO કોનું સૂત્ર થાય ?

 • લૅક્ટિક ઍસિડ

 • એસિટાલ્ડિહાઈડ

 • પાયરુવિક ઍસિડ 

 • ઈથેનોલ


B.

એસિટાલ્ડિહાઈડ


CH3CH2OH એટલે ........

 • ઈથેનોલ

 • લેક્ટિક ઍસિડ

 • પાયરુવિક ઍસિડ

 • ઍસેટેક ઍસિડ


A.

ઈથેનોલ


શ્વસન કેવી પ્રક્રિયા છે ?

 • અપચય

 • ચયાપચય

 • યાંત્રિક

 • ચય 


A.

અપચય


શ્વાસ્ય પદાર્થો એટલે શું ?

 • હવામાંથી મળતા પદાર્થો

 • ખનીજ તત્વો

 • ખોરાકમાં રહેલા પોષક ઘટકો

 • ઉત્સર્ગ દ્રાવ્યો


C.

ખોરાકમાં રહેલા પોષક ઘટકો


ફૉસ્ફોરાયલેશનની વ્યાખ્યા કઈ ?

 • ગ્લિસરેટ સાથે P જોડાઈ PGA બનવું

 • ADPમાં P જોડાવો PGA બનવું.

 • કોઈ રસાયણનું ફૉસ્ફોરિકઍસિડ સાથે સંયોજન થવું.

 • ગ્લુકોઝ્માં ATP માંથી P જોડાવો.


C.

કોઈ રસાયણનું ફૉસ્ફોરિકઍસિડ સાથે સંયોજન થવું.