RESOURCE Centre
Free FOREVER

Good Afternoon
13:26 pm

Gujarat Board GSEB Resource Centre
For Classes 8 to 12

ગુજરાત બોર્ડના અભ્યાસક્રમ મુજબ ગુજરાતી માધ્યમનાં ધોરણ 8 થી 12 નાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે Zigya ગતેત્યાં અને હરહંમેશ આપણી સાથે છે. અહીં આપ મનપસંદ પ્રશ્નો બુકમાર્ક પણ કરી શકશો. શિક્ષકો અને ટ્યુશન ક્લાસ સંચાલકો માટે એસાઇમૅન્ટ, ટેસ્ટ કે પ્રૅક્ટીસ પેપર ત્વરિત બનાવવા માટે Zigya એ આદર્શ સ્થળ છે. જો તમે Google માં ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન ટાઇપ કરી સર્ચ કરો તો Zigya ત્યાં પણ ઉત્તર સાથે હાજર રહેશે.

 • Class 8
  Class 8
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 9
  Class 9
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 10
  Class 10
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સામાજીક વિજ્ઞાન્
  Zig In
 • Class 11
  Class 11
  અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન | મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત
  Zig In
 • Class 12
  Class 12
  મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત | અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન
  Zig In

અગાઉના વર્ષોના પેપર
અંતિમ તૈયારી માટે

તમારા પૂરોગામીઓએ જે પ્રશ્નોનો પરીક્ષામાં સામનો કરેલો તે તમારા માટે અનુભવ બને છે. તેની ખાસ તૈયારી તમારા માટે આવશ્યક છે. તમે અહીં દરેક પ્રકરણ સાથે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો. જો એમ કરવામાં ચુકી જવાય તો વિષયવાર છેલ્લા દસ વર્ષના ઉત્તરસહિત પેપરો તમારા માટે હાજર છે. વળી, જો તમે ઇચ્છો તો તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો.

NEET રીસોર્સ સેન્ટર
સ્પર્ધામાં આગળ રહેવા માટે

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંતિમ તૈયારી અગાઉ પુનરાવર્તન અનિવાર્ય છે. અહીં આપ પ્રકરણ અનુસાર દરેક વિષયનો મહાવરો કરી શકો છો. સાથે અગાઉના વર્ષોનાં ઉત્તર સહિત પેપરો તમારી તૈયારીમાં મદદરૂપ થશે. પરીક્ષાનું માળખું અને પદ્ધતિની જાણકારી મળશે. ટેસ્ટ ફૉર્મેટમાં તમે તમારી તૈયારી સતત ચકાસતા રહી ગુણવત્તા સુધારી શકો છો.
 • Study
  Study
  Study for NEET in Gujarati language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself - Gujarati
  NEET test in Gujarati language.
  Zig In

JEE રિસોર્સ સેન્ટર
હરોળમાં આગળ રહેવા માટે

Zigya સાથે અભ્યાસ કરતાં આપ વર્ષ દરમિયાન કે વર્ષાન્તે જ્યારે ઇચ્છો ત્યારે અભ્યાસક્રમ મુજબનું સ્વમુલ્યાંકન કરી શકો છો. પ્રકરણ કે વિષય મુજબ ટેસ્ટ આપી તમારી તૈયારીને ધારદાર બનાવો. અહીં અગાઉના વર્ષોનાં પેપર ઉત્તર સહિત તમને વધુ અસરકારક તૈયારીમાં સાથ આપવા પ્રસ્તુત છે. સતત પ્રૅક્ટીસ કરો અને આગળ વધો.
 • Study
  Study
  Study for JEE in Gujarati language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself
  JEE test in English and Gujarati language.
  Zig In

GUJCET 2017
સ્પર્ધાત્મક તૈયારી માટે

ચાલુ વર્ષે કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (CBSE) દ્વારા યોજાનાર NEET એટલે કે NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST (UG) – 2017 સૌ પ્રથમ વખત અન્ય ભાષાઓની સાથે ગુજરાતીમાં પણ યોજાશે. આ પરિક્ષા MBBS/BDS અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેની કેન્દ્રીયકૃત પરિક્ષા છે. ગુજરાતમાં આ અગાઉ મેડીકલ અને પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે GUJCET પરિક્ષા યોજાતી હતી તેને સ્થાને ચાલુ વર્ષથી NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવનાર છે. ગુજરાતની તમામ સરકારી અને ખાનગી મેડીકલ/ડેન્ટલ કોલેજો તેમજ પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓએ હવે NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે પ્રવેશ મેળવવાનો થતો હોઈ zigya દ્વારા ગુજરાતી માધ્યમમાં ગુજરાત બોર્ડે તૈયાર કરેલા પુસ્તકો આધારે આ test તૈયાર કરવામાં આવી છે જેનો લગતા વળગતા સહુ વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે તેવી અપેક્ષા છે.
 • Test yourself
  Test Yourself
  GUJCET test in Gujarati language.
  Zig In

એસાઈનમૅન્ટ બનાવવા માટે
શિક્ષકોની ખુશી માટે

Zigya Assignments એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્વરિત અને સાહજિક રીતે એસાઇમૅન્ટ કે પ્રેક્ટીસ પેપર બનાવવા માટેનું આદર્શ સ્થળ છે. અહીં આપ ખાલી જગ્યા, MCQ, ખરાં-ખોટાં, લાંબા પ્રશ્નો, ટુંકા પ્રશ્નો જેવાં જુદાં જુદાં પ્રશ્નોના પ્રકાર એક સાથે સમાવવાની સગવડ મેળવી શકો છો.

બુક સ્ટૉર
ખાસ તમારા માટે

જ્યારે તમો Zigya સાથે અભ્યાસ કરતા હોવ ત્યારે, તમારા અભ્યાસક્રમનાં પ્રકરણો કે પુસ્તકો જોવાં બીજે જવાની જરૂર નથી. વળી અહીં જુદાં જુદાં બોર્ડનાં પુસ્તકો કે પ્રકરણોની સરખામણી પણ કરી શકો છો. તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. અમારો બુક સ્ટૉર Zigya ના સભ્યોના રસ મુજબ સતત ઉમેરાતી માહિતીથી સમૃદ્ધ બનતો રહેશે. આજે જ મુલાકાત લો.
Zigya
Education Company

Zigya એ સંસ્કૃત શબ્દ “જીજ્ઞાસા” ઉપરથી લેવાયેલ શબ્દ છે અને તે કંપનીનો પાયો છે. જીજ્ઞાસાએ અભ્યાસનો આધાર છે. તેથી જ Zigya એ વિશિષ્ટ અભિગમ અપનાવ્યો છે. જેમાં ભણાવવાનું નહી પણ શિખવાનું અથવા જાણવાનું મહત્વ છે.

Zigya એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તેના મનમાં ઉદભવતાં પ્રશ્નોના જવાબ સ્વત: મેળવી શકે. જેથી તેની જીજ્ઞાશા સંતોષાય. Zigya નો પ્રયત્ન શૈક્ષણિક જગતમાં એવું પ્લૅટફૉમ ઉભું કરવાનો છે, કે જ્યાં લોકો પારસ્પરિક આપ-લેનો લાભ મેળવી સમૃદ્ધ થાય.

Zigya નો ઉદ્દેશ દરેકના માટે ઉપયોગી એવું Resource Centre પુરું પાડવાનો છે, જ્યાં વિદ્યાર્થી જાતે પોતાની પદ્ધતિથી ભણે. જ્યાં જરૂરિયાત વાળા વિદ્યાર્થી અને કેળવણીકારોની જરૂરિયાત સંતોષાય એવું તદ્દ્ન વિનામૂલ્યે અને સાર્વત્રિક શિક્ષણનું Resource Centre પુરું પાડવાનો Zigya નો ધ્યેય છે.

Recent Posts

WHAT ARE THE STRIKING EMOTIONAL MANAGEMENT STRATEGIES?
WHAT ARE THE STRIKING EMOTIONAL MANAGEMENT STRATEGIES?

Life is a complex ensemble of emotions- from joy to gloom, irks to enthusiasm, anxiety to prowess. One of the emotions clamor us at any given point in time and, by and large, influence our disposition. While it is a magical thing that we are able to have felt these emotions, albeit, at times in a fit of these emotions, we do things that we regret later. Oh! Common! Now stop ruminating about such woeful experiences. All of it is in the past! However, you can definitely avert any more unpleasant situations with the help of emotional management strategies. 

Now, what on Earth are emotional management strategies?

WHAT ARE THE STRIKING EMOTIONAL MANAGEMENT STRATEGIES?

There is the thing- emotions strike spontaneously, and just so you know- you can't control what you feel. Nevertheless, you can't command how you react to it. As they say, life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. It goes without saying that your reaction is the determinant of what will happen next.

Here comes- the emotional management strategies that empower you to regulate and manage your emotions. Can't wait to learn them and become emotionally well-balanced in life? Okay, so here we take the roll!

5 EMOTIONAL MANAGEMENT STRATEGIES

Let the emotions take a back, and the mind do the working. Learn these 5 emotional management strategies.

1.PAUSE AND BREATHE

Pause and deep breathe is one of the best emotional management strategies
DEEP BREATHE

Whenever you face a deluge of an unsolicited emotion, procrastinate the rush action. How? As simple as it sounds, click a pause button, take deep breathes on the count of three, five, or ten.

Don't think I am advising you to suppress your feelings, no, not at all! I am simply recommending to take a short respite and give yourself the time you need to analyze the situation.

Once you are in full conformity with your emotion and the circumstance, you are in a better position to manage things well.

2.RECOGNIZE YOUR EMOTIONS

Think of it like this, a person close to your heart has all of a sudden started overlooking you. You text them, but they are replying after 4-5 hours. What is the first thing you feel? Upset, anger, melancholy!

You cry, shout, and hurl your phone across the wall- does that solve any purpose? Or if you are outrageous kind, you call them and start rebuking them with all your might. In both cases, the solution is a far cry for you.

What should you do? Sit down and think of questions like What am I feeling right now? Why do I feel so? Is there any possibility of a different situation at the other end of the phone? May your friend is grappling with a catch- 22 situation?

What may be the right thing to do? Call them up and ask if they are OK? Do they need your help? The way I see things would turn around pretty good if you follow such demeanor at all times.

3.EMOTION ACCEPTANCE

Emotions are a part of you, and there is no way you can escape them. Hence, the best thing to do is to accept them as they broil. Without embracing sadness, you can't realize the essence of happiness. Consequently, a balance of all the emotions is what makes you- YOU!

As a result, shake hands with all your hues and embrace them, become friends with these emotions so that you can manage them well.  Befriending emotions will make you fully feel them and evade reacting in a frenzied manner.

4.IDENTIFY WHEN TO EXPRESS YOURSELF

We all have been there when we want to be frantic, cry profusely buried in our pillow, or scream like hell. But there has to be an accurate time and place for this emotional outburst.

Different emotions to show effective emotion management strategies.
DIFFERENT EMOTIONS

You can't yell at your boss for giving that promotion to something else (provided that you don't want to get fired). For the time being, bottle up your anger, fury- whatever it is! Sit over with your trustful friend, and then take it all out!

Remember, I am not suggesting to suppress or repress your emotions at all. I am just apprising you to take them out at the right given point of time.

5.MEDITATION-TRY IT OUT!

More and more people have embraced meditation, if you already have, you are on the right track. If not, it's never too late to start a good thing. Meditation enables you to become self-aware of yourself, your feelings, and your emotions without being judgemental at all.

It's ok to be not okay! It's okay to be hurt! It's okay to be sad! You are a human, and it's ok to feel things. You don't have to necessarily hush them away or try to change them. Meditate and feel these emotions growing within you.

This brings the end of this Blog. Thanks for reading. We really appreciate your time.

Do visit our page www.zigya.com/blog for more interesting articles

We would love to hear from you. Please share your feedback and comments below.

Keep Reading! Cheers!

Zigya Academy

BEING RELEVANT

WHAT ARE THE ATTRIBUTES OF DISCIPLINE?
WHAT ARE THE ATTRIBUTES OF DISCIPLINE?

Discipline drives you to prolonged success in life. That is to say, those who obey discipline reap the benefits of systemized development throughout their life. Well, for a disciplined person, goals come suitably within their reach. If you have the vigor and perseverance to work towards objectives with sheer discipline and dedication, success finds its way to you! Lo and behold, if you want to mirror moderation in life, these eight attributes of discipline will definitely help you bask in success.

The image shows disciplined desk.

8 ATTRIBUTES OF DISCIPLINE

1.COMMITMENT

The first step to be disciplined is to be committed to your aims, objectives, and goals. It should be a far cry from writing in the air instead, it should be like being grounded with your goals. Chasing down that commitment, ooze towards it with your absolute might.

2.DISCARD DISTRACTIONS

Distractions and temptations are nefarious persuasive tools that work hard to push you away from doing what best for your benefit. While they do leverage ephemeral joy, but in reality, it is fleeting and leads you nowhere. As a result, never let your guard down against these transient temptations.

3.DEVELOP HABITS

Developing actionable habits is the right thing to do to empower yourself. While it may seem hard at once, but once you get the hang of it-forming habits can be interesting and amusing. Want to know how? Here's what you can do. 

Start small- Remember- "Rome wasn't built in a day." Likewise, you don't have to read a whole book in one day to develop a reading habit. Even if you begin with a single page or single chapter, you can pat yourself. Similarly, whatever habit you wish to ensue, start doing it for 5, 10, or 15 minutes as per time at your hand.

As you start to enjoy it, you will tend to increase the time for that habit naturally. Try it yourself! Sure it works wonders!

Stick one habit to another- Here is an example, you want to develop a habit to cleanse your face at night. You already have a habit of brushing your teeth before sleeping; all you have to do is to tenace the cleansing habit post brushing. Now, whenever you brush your teeth, your mind elementally pushes you to cleanse your face alongside.

4.EVERYDAY GOOD HABITS

Nutritious habits as a form of discipline
GOOD NUTRITIOUS HABITS

Timely sleep, exercise, meditation, and nutritious food are some of the things that are the backbone of our robust body. As a matter of fact, these healthy habits are not pertinent to only health, but all the way affects your moods, relationships, and work performance to a large extent. Embrace these righteous habits and see the magic in yourself.

5.LEARN TO SAY NO

Knowing when to step out or say NO to someone is a virtue and not malice. There is no harm in setting boundaries and saying NO to someone as long as you are doing things with bona fide intentions. If you avert distractions even at the cost of saying NO to someone to make yourself room for accomplishing goals- there is no harm in it!

6.GIVE WEIGHTAGE TO MIND OVER MOOD

We all get caught up in the vicious spiral of mind and mood games at some in life. While mood lures us with all its mighty powers, the moral lies in following your mind and work on a disciplined path. No matter how hard it sounds, always choose your mind over your mood.

7.STICK TO ROUTINE

Continuing along the line of the former point, your mood may push you over to sleep an extra hour and skip the morning exercise for the day- but how is that going to affect your whole day? You miss exercise routine, feel lazy, which overall dampens your efficiency to work. Duh! You wasted a whole day at the cost of one hour of slumber.

Therefore, always stick to your routine and walk along the path that makes you productive and ebullient throughout the day.

8.SET PRECISE GOAL

Setting vague goals doesn't lead you anywhere. Try to be as specific as you can with your goals. The more the specific goal is, the higher are the chances of achieving it. Thereby, try to form precise goals which you can measure and aim to achieve swiftly.

For if you have long-term goals, you can always break them down into measurable chunks that are easy to gauge and follow up on progress.

This brings the end of this Blog. Thanks for reading. We really appreciate your time.

Do visit our page www.zigya.com/blog for more interesting articles

We would love to hear from you. Please share your feedback and comments below.

Keep Reading! Cheers!

Zigya Academy

BEING RELEVANT

WHAT IS THE PURPOSE OF SCHEDULING?
WHAT IS THE PURPOSE OF SCHEDULING?

Working tasks, replying to emails, attending meetings, besides job-specific tasks is a universal everyday overhaul of any working person. Even after leveraging extra hours- the work task doesn't seem to end. And amidst all these demanding responsibilities- family time and "me time" lose their place. But wait, how do other people manage to get the time? Everyone has 24 hours in a day- then what are they doing special? Scheduling- yeah, that's the answer to your definite problem. In this blog, we will speculate over what schedule is, what is the purpose of scheduling, and how you can put it into practice. 

A person scheduling tasks with a Tab calendar in front of him.
SCHEDULING

Let us get started!

WHAT IS SCHEDULING?

Scheduling is the procedural plan set inline to herald all your daily tasks time and sequence of tasks. In the simplest terms, scheduling refers to the comprehensive plan of all your assigned workforce tasks and meetings. To be more specific and productive, you can also imbibe your family time and hobby, reading, and exercise time along with. 

The two tools that come in handy in the scheduling process are a to-do list/checklist and a calendar. While the former comprises all the listed tasks, the calendar executes the time assigned for tasks. They could be as general or as specific as you want them to be. 

By having your schedule in terms of the calendar, you can avert distractions and manage unsolicited appointments and interruptions accordingly. Whenever a person shows up out of the blue- you can have a quick glance at your calendar and ask them to come up in an empty slot time. 

WHY IS SCHEDULING IMPORTANT?

As we already know, scheduling is the art and science of prioritizing your tasks so as to be able to achieve your personal objectives in the virtuous time circle. With a refined scheduling process, you will be able to:

 • have a clear comprehension of what you can achieve in real-time.
 • prioritize your imperative tasks. 
 • avert overburdening commitments. 
 • add up bonus hour for contingency situations
 • determined aim towards the achievement of your personal and career goals.
 • have a proper time schedule for family, social life, hobbies, exercise, and meditation.
 • achieve stellar work-life balance

HOW CAN YOU SCHEDULE TIME EFFECTIVELY? 

Scheduling time is an art, which you can master by following the simple steps enumerated below: 

STEP 1: VET TIME AT HAND 

Speculate and analyze the amount of time that you want to put in for your work task. It entirely depends on your job work, your expectations from work life, and definite career goals. 

Take, for example, if are seeking a promotion, it would be rational for you to put in a few extra hours to flaunt your level of dedication and perseverance. Contrariwise, you can call it a day as soon as the clock ticks end of the working day hour. 

STEP 2: PICK UP FUNDAMENTAL RESPONSIBILITIES

Make a list of your everyday roles and responsibilities that you must fulfill as a designator. If you are a teacher, you must take up your lectures or, if you are a writer, you must write up some good content. Likewise, whatever job you ensue, highlight your everyday task list in the checklist or to-do list. 

These form your most essential responsibilities that you cannot overlook every day. Don't fill up all your time slots and workspace with everyday tasks because there is a lot more that you need to fit into your schedule for the day. 

STEP 3: GIVE PREFERENCE TO PRIORITY AND URGENT TASKS

Next, come to the high-priority and urgent tasks- these are the tasks that need your utmost attention and time. There is no possible way for you to avoid or avert them. 

A person is prioritizing tasks as a part of scheduling process
GIVING IMPORTANCE TO URGENT TASKS

Knowing the importance and effectiveness of these desperate priority tasks, try to block them into the hours when you find yourself most productive. You may or may not be comfortable distinguishing about your highly productive hours unless you are self-aware.

Let me break it down for you. As a matter of fact, there are some people who are most valuable in the morning hours, and others are there who are night owls-working up late makes them most useful. Despite, these there could be any other time of the day when you convict yourself of being most serviceable.

All you have to do is recognize your efficaciousness and book that time for your high-priority, urgent, and demanding assignments. 

STEP 4: SCHEDULE CONTINGENCY TIME

Unsolicited contingencies and predicaments spook us by and large every day. Not sparing out time for this capricious hour will leave you working extra hours in the office, hence it is always beneficial to keep aside some time for contingency circumstances. 

Setting aside a time slab for contingency will make you resilient to pan out success in case of rearranging tasks while handling issues at hand as soon as they foster. 

STEP 5: SCHEDULE TIME FOR FAMILY, EXERCISE, HOBBIES, AND SOCIAL LIFE

All these factors make you feel vivacious, high-spirited, and humane. Therefore, sparing out ample time for all these people and activities is quintessentially imperative. 

This brings the end of this Blog. Thanks for reading. We really appreciate your time.

Do visit our page www.zigya.com/blog for more interesting articles

We would love to hear from you. Please share your feedback and comments below.

Keep Reading! Cheers!

Zigya Academy

BEING RELEVANT