RESOURCE Centre
Free FOREVER

Good Evening
19:08 pm

Gujarat Board GSEB Resource Centre
For Classes 8 to 12

ગુજરાત બોર્ડના અભ્યાસક્રમ મુજબ ગુજરાતી માધ્યમનાં ધોરણ 8 થી 12 નાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે Zigya ગતેત્યાં અને હરહંમેશ આપણી સાથે છે. અહીં આપ મનપસંદ પ્રશ્નો બુકમાર્ક પણ કરી શકશો. શિક્ષકો અને ટ્યુશન ક્લાસ સંચાલકો માટે એસાઇમૅન્ટ, ટેસ્ટ કે પ્રૅક્ટીસ પેપર ત્વરિત બનાવવા માટે Zigya એ આદર્શ સ્થળ છે. જો તમે Google માં ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન ટાઇપ કરી સર્ચ કરો તો Zigya ત્યાં પણ ઉત્તર સાથે હાજર રહેશે.

 • Class 8
  Class 8
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 9
  Class 9
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 10
  Class 10
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સામાજીક વિજ્ઞાન્
  Zig In
 • Class 11
  Class 11
  અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન | મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત
  Zig In
 • Class 12
  Class 12
  મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત | અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન
  Zig In

અગાઉના વર્ષોના પેપર
અંતિમ તૈયારી માટે

તમારા પૂરોગામીઓએ જે પ્રશ્નોનો પરીક્ષામાં સામનો કરેલો તે તમારા માટે અનુભવ બને છે. તેની ખાસ તૈયારી તમારા માટે આવશ્યક છે. તમે અહીં દરેક પ્રકરણ સાથે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો. જો એમ કરવામાં ચુકી જવાય તો વિષયવાર છેલ્લા દસ વર્ષના ઉત્તરસહિત પેપરો તમારા માટે હાજર છે. વળી, જો તમે ઇચ્છો તો તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો.

NEET રીસોર્સ સેન્ટર
સ્પર્ધામાં આગળ રહેવા માટે

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંતિમ તૈયારી અગાઉ પુનરાવર્તન અનિવાર્ય છે. અહીં આપ પ્રકરણ અનુસાર દરેક વિષયનો મહાવરો કરી શકો છો. સાથે અગાઉના વર્ષોનાં ઉત્તર સહિત પેપરો તમારી તૈયારીમાં મદદરૂપ થશે. પરીક્ષાનું માળખું અને પદ્ધતિની જાણકારી મળશે. ટેસ્ટ ફૉર્મેટમાં તમે તમારી તૈયારી સતત ચકાસતા રહી ગુણવત્તા સુધારી શકો છો.
 • Study
  Study
  Study for NEET in Gujarati language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself - Gujarati
  NEET test in Gujarati language.
  Zig In

JEE રિસોર્સ સેન્ટર
હરોળમાં આગળ રહેવા માટે

Zigya સાથે અભ્યાસ કરતાં આપ વર્ષ દરમિયાન કે વર્ષાન્તે જ્યારે ઇચ્છો ત્યારે અભ્યાસક્રમ મુજબનું સ્વમુલ્યાંકન કરી શકો છો. પ્રકરણ કે વિષય મુજબ ટેસ્ટ આપી તમારી તૈયારીને ધારદાર બનાવો. અહીં અગાઉના વર્ષોનાં પેપર ઉત્તર સહિત તમને વધુ અસરકારક તૈયારીમાં સાથ આપવા પ્રસ્તુત છે. સતત પ્રૅક્ટીસ કરો અને આગળ વધો.
 • Study
  Study
  Study for JEE in Gujarati language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself
  JEE test in English and Gujarati language.
  Zig In

GUJCET 2017
સ્પર્ધાત્મક તૈયારી માટે

ચાલુ વર્ષે કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (CBSE) દ્વારા યોજાનાર NEET એટલે કે NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST (UG) – 2017 સૌ પ્રથમ વખત અન્ય ભાષાઓની સાથે ગુજરાતીમાં પણ યોજાશે. આ પરિક્ષા MBBS/BDS અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેની કેન્દ્રીયકૃત પરિક્ષા છે. ગુજરાતમાં આ અગાઉ મેડીકલ અને પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે GUJCET પરિક્ષા યોજાતી હતી તેને સ્થાને ચાલુ વર્ષથી NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવનાર છે. ગુજરાતની તમામ સરકારી અને ખાનગી મેડીકલ/ડેન્ટલ કોલેજો તેમજ પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓએ હવે NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે પ્રવેશ મેળવવાનો થતો હોઈ zigya દ્વારા ગુજરાતી માધ્યમમાં ગુજરાત બોર્ડે તૈયાર કરેલા પુસ્તકો આધારે આ test તૈયાર કરવામાં આવી છે જેનો લગતા વળગતા સહુ વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે તેવી અપેક્ષા છે.
 • Test yourself
  Test Yourself
  GUJCET test in Gujarati language.
  Zig In

એસાઈનમૅન્ટ બનાવવા માટે
શિક્ષકોની ખુશી માટે

Zigya Assignments એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્વરિત અને સાહજિક રીતે એસાઇમૅન્ટ કે પ્રેક્ટીસ પેપર બનાવવા માટેનું આદર્શ સ્થળ છે. અહીં આપ ખાલી જગ્યા, MCQ, ખરાં-ખોટાં, લાંબા પ્રશ્નો, ટુંકા પ્રશ્નો જેવાં જુદાં જુદાં પ્રશ્નોના પ્રકાર એક સાથે સમાવવાની સગવડ મેળવી શકો છો.

બુક સ્ટૉર
ખાસ તમારા માટે

જ્યારે તમો Zigya સાથે અભ્યાસ કરતા હોવ ત્યારે, તમારા અભ્યાસક્રમનાં પ્રકરણો કે પુસ્તકો જોવાં બીજે જવાની જરૂર નથી. વળી અહીં જુદાં જુદાં બોર્ડનાં પુસ્તકો કે પ્રકરણોની સરખામણી પણ કરી શકો છો. તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. અમારો બુક સ્ટૉર Zigya ના સભ્યોના રસ મુજબ સતત ઉમેરાતી માહિતીથી સમૃદ્ધ બનતો રહેશે. આજે જ મુલાકાત લો.
Zigya
Education Company

Zigya એ સંસ્કૃત શબ્દ “જીજ્ઞાસા” ઉપરથી લેવાયેલ શબ્દ છે અને તે કંપનીનો પાયો છે. જીજ્ઞાસાએ અભ્યાસનો આધાર છે. તેથી જ Zigya એ વિશિષ્ટ અભિગમ અપનાવ્યો છે. જેમાં ભણાવવાનું નહી પણ શિખવાનું અથવા જાણવાનું મહત્વ છે.

Zigya એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તેના મનમાં ઉદભવતાં પ્રશ્નોના જવાબ સ્વત: મેળવી શકે. જેથી તેની જીજ્ઞાશા સંતોષાય. Zigya નો પ્રયત્ન શૈક્ષણિક જગતમાં એવું પ્લૅટફૉમ ઉભું કરવાનો છે, કે જ્યાં લોકો પારસ્પરિક આપ-લેનો લાભ મેળવી સમૃદ્ધ થાય.

Zigya નો ઉદ્દેશ દરેકના માટે ઉપયોગી એવું Resource Centre પુરું પાડવાનો છે, જ્યાં વિદ્યાર્થી જાતે પોતાની પદ્ધતિથી ભણે. જ્યાં જરૂરિયાત વાળા વિદ્યાર્થી અને કેળવણીકારોની જરૂરિયાત સંતોષાય એવું તદ્દ્ન વિનામૂલ્યે અને સાર્વત્રિક શિક્ષણનું Resource Centre પુરું પાડવાનો Zigya નો ધ્યેય છે.

Recent Posts

ब्रह्मचारिणी माँ - दुर्गा का दूसरा स्वरूप
ब्रह्मचारिणी माँ - दुर्गा का दूसरा स्वरूप

ब्रह्मचारिणी माँ की नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा-अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएँ हाथ में कमण्डल रहता है। यह जानकारी भविष्य पुराण से ली गई हे।

ब्रह्मचारिणी माँ

श्लोक

दधाना कर पद्माभ्यामक्ष माला कमण्डलु ।

देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥

शक्ति

इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं। जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें।

फल

माँ दुर्गाजी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनन्तफल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं होता।

माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन ‘स्वाधिष्ठान ’चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मनवाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है।

इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं।

नवरात्रि 

नवरात्रि एक सतत उत्सव है। उसी तरह हर दिन जिन देवी की पूजा-अर्चना का महात्मय है, वे भी देवी दुर्गा का स्वरूप ही है। वास्तव मे वर्षाऋतु के अंत मे और दीपावली पर्व से पहले शक्ति की उपासना कर हम देवी का प्रसाद पाते है। साथ ही उत्सव भी मानते है। जहां नवरात्रि मे रामलीला होती है वहाँ भी आशय तो देवकृपा पाना और उत्सव मानना ही होता है। 

शायद इसी लिए हमे उत्सवप्रिय प्रजा कहा जाता है। 

नवरात्रि - शक्ति पुजा का अनोखा पर्व
नवरात्रि - शक्ति पुजा का अनोखा पर्व

नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है 'नौ रातें'। इन नौ रातों के दौरान, शक्ति / देवी के नौ रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वर्ष में चैत्र औरअश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है।

नवरात्रि

देश का प्रमुख त्यौहार 

नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। विशेष करके गुजरात और बंगाल मे नवरात्रि अलग अंदाज मे मनाया जाता है। भारत जितना विशाल और वैविध्यपूर्ण देश है, नवरात्रि मनाने के देश मे उतने ही अलग अलग तरीके है।

नवरात्रि

हर प्रदेश की अपनी पहचान 

गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जान पड़ता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा, 'आरती' से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्यौहारो में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में, सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अदभुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण, मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। तरीका चाहे कोई भी हो वास्तव मे यह शक्ति पुजा का त्यौहार है।

नवरात्रि

महत्व

नवरात्रि उत्सव देवी अंबा (विद्युत) का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दो समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते है। त्योहार की तिथियाँ चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व, माँ-दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति (उदात्त, परम, परम रचनात्मक ऊर्जा) की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा समय माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले, प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से, नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना का हैं।

नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों पर भारी मेले लगते हैं । माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग-अलग हैं। लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है। तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश मे नैना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है।

गरबा का महत्व

नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापन से होती है। घटस्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है, जो लगातार 9 दिन तक एक ही स्थान पर रखा जाता है। घटस्थापन के लिए गंगा जल, नारियल-श्रीफळ, लाल कपड़ा, मौली, रौली, चंदन, पान, सुपारी, धूपबत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल माला, बेलपत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल रखे जाते है। यह घट या कलश ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जिसमे 27 छिद्र होते है। 9-9 छिद्रों की 3 हार हॉट4 है, जो 27 नक्षत्रो का प्रतीक है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते है। 27 को 4 से गुणा करने पर 108 का अंक आता है। मान्यता के अनुसार कलश को मध्य मे रखकर उसके आसपास गरबा करने से ब्रहमांड प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है।

नवरात्रि

लोक मान्यताओ के अनुसार नवरात्री के दिनो मे व्रत रखने का भी चलन है। अन्य सभी सामान्य जानो के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी भी नवरात्रि मे व्रत रखते है।

देवी दुर्गा की आराधना 

नवदुर्गा हिन्दू पन्थ में माता दुर्गा अथवा पार्वती के नौ रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन नवों दुर्गा को पापों की विनाशिनी कहा जाता है, हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं परन्तु यह सब एक हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रन्थ के अन्तर्गत देवी कवच स्तोत्र में निम्नांकित श्लोक में नवदुर्गा के नाम क्रमश: दिये गए हैं--

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।

पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ।।

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता:। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ।।

नवरात्रि मे क्रमश: माता के इन्ही रूपो की पुजा-अर्चना होती है।

 • प्रथम दिवस - देवी शैलपुत्री

 • दूसरा दिवस - ब्रह्मचारिणी माता

 • तीसरा दिवस - माँ चन्द्रघण्टा

 • चौथा दिवस - कूष्माण्डा माता

 • पांचवा दिवस - स्कंदमाता

 • छट्ठा दिवस - कात्यायनी देवी

 • सातवा दिवस - देवी कालरात्रि

 • आठवा दिवस - महागौरी देवी

 • नौवा दिवस - सिद्धिदात्री माता

यात्रा का महात्मय

इसके अतिरिक्त नौ देवियों की भी यात्रा की जाती है जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती है।

 • माता वैष्णो देवी - जम्मू कटरा

 • माता चामुण्डा देवी - हिमाचल प्रदेश

 • माँ वज्रेश्वरी - कांगड़ा वाली

 • माँ ज्वालामुखी देवी - हिमाचल प्रदेश

 • माँ चिंतापुरनी - उना

 • माँ नयना देवी - बिलासपुर

 • माँ मनसा देवी - पंचकुला

 • माँ कालिका देवी - कालका

 • माँ शाकम्भरी देवी - सहारनपुर

कथा/मान्यता - नवरात्रि और महिषासुर वध

इस पर्व से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। उसके इस कृत्य को देख देवता विस्मय की स्थिति में आ गए।

महिषासुर ने सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा थे। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गईं थी। इन नौ दिन देवी-महिषासुर संग्राम हुआ और अन्ततः महिषासुर-वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलायीं।

माँ शैलपुत्री - नवरात्रि का प्रथम दिन
माँ शैलपुत्री - नवरात्रि का प्रथम दिन

माँ शैलपुत्री देवीदुर्गा के नौ रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम 'शैलपुत्री' पड़ा। नवरात्र-पूजन में प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की उपासना कर योगी अपने मन को 'मूलाधार' चक्र में स्थित करते हैं।

माँ शैलपुत्री

माँ शैलपुत्री श्लोक

वन्दे वंछितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम् |

वृषारूढाम् शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम् ||

वृषभ-स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएँ हाथ में कमल-पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थीं[4], तब इनका नाम 'सती' था। इनका विवाह भगवान शंकरजी से हुआ था।

पौराणिक कथा

एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना-अपना यज्ञ-भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किन्तु शंकरजी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकरजी को बताई।

सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा- प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ-भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किन्तु हमें जान-बूझकर नहीं बुलाया है। कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा।' शंकरजी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकरजी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी।

सती ने पिता के घर पहुँचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुँह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुँचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकरजी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा।

उन्होंने सोचा भगवान शंकरजी की बात न मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण-दुःखद घटना को सुनकर शंकरजी ने क्रुद्ध होअपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे 'शैलपुत्री' नाम से विख्यात हुर्ईं। पार्वती, हैमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद् की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हैमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व-भंजन किया था।

महत्व

'शैलपुत्री' देवी का विवाह भी शंकरजी से ही हुआ। पूर्वजन्म की भाँति इस जन्म में भी वे शिवजी की ही अर्द्धांगिनी बनीं। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं।

धार्मिक मान्यताएँ और त्योहार किसी भी समाज के सामाजिक जीवन का आधार है। सामाजिक विज्ञान के अभ्यास मे धर्म और धार्मिक त्यौहार के बारे मे जानना जरूरी है। गुजरात मे नवरात्रि सबसे लंबा उत्सव है, तो बंगाल मे दुर्गा पुजा सबसे बड़ा त्यौहार है। भारत के विभिन्न प्रांत मे भी नवरात्रि किसी ना किसी रूप मे मनाया जाता है।