રિસોર્સ સેન્ટર
વિનામૂલ્યે હંમેશા

રિસોર્સ સેન્ટર
વિનામૂલ્યે હંમેશા

Good Morning
05:51 am
ગુજરાત બોર્ડ રિસોર્સ સેન્ટર
ધોરણ 8 - 12 માટે

ગુજરાત બોર્ડના અભ્યાસક્રમ મુજબ ગુજરાતી માધ્યમનાં ધોરણ 8 થી 12 નાં વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે Zigya ગતેત્યાં અને હરહંમેશ આપણી સાથે છે. અહીં આપ મનપસંદ પ્રશ્નો બુકમાર્ક પણ કરી શકશો. શિક્ષકો અને ટ્યુશન ક્લાસ સંચાલકો માટે એસાઇમૅન્ટ, ટેસ્ટ કે પ્રૅક્ટીસ પેપર ત્વરિત બનાવવા માટે Zigya એ આદર્શ સ્થળ છે. જો તમે Google માં ગુજરાતીમાં પ્રશ્ન ટાઇપ કરી સર્ચ કરો તો Zigya ત્યાં પણ ઉત્તર સાથે હાજર રહેશે.

 • Class 8
  Class 8
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 9
  Class 9
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સંસ્કૃત | સામાજીક વિજ્ઞાન્ | હીન્દી
  Zig In
 • Class 10
  Class 10
  ગણિત | ગુજરાતી | વિજ્ઞાન્ | સામાજીક વિજ્ઞાન્
  Zig In
 • Class 11
  Class 11
  અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન | મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત
  Zig In
 • Class 12
  Class 12
  મનોવિજ્ઞાન | રસાયણવિજ્ઞાન | સમાજશાસ્ત્ર | સંસ્કૃત | અર્થશાસ્ત્ર | કમ્પ્યુટર પરિચય | ગણિત | ગુજરાતી | જીવવિજ્ઞાન | ભૌતિક વિજ્ઞાન
  Zig In
એસાઈનમૅન્ટ બનાવવા માટે
શિક્ષકોની ખુશી માટે
Zigya Assignments એ વિદ્યાર્થીઓ માટે ત્વરિત અને સાહજિક રીતે એસાઇમૅન્ટ કે પ્રેક્ટીસ પેપર બનાવવા માટેનું આદર્શ સ્થળ છે. અહીં આપ ખાલી જગ્યા, MCQ, ખરાં-ખોટાં, લાંબા પ્રશ્નો, ટુંકા પ્રશ્નો જેવાં જુદાં જુદાં પ્રશ્નોના પ્રકાર એક સાથે સમાવવાની સગવડ મેળવી શકો છો.
GUJCET 2017
સ્પર્ધાત્મક તૈયારી માટે
ચાલુ વર્ષે કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (CBSE) દ્વારા યોજાનાર NEET એટલે કે NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST (UG) – 2017 સૌ પ્રથમ વખત અન્ય ભાષાઓની સાથે ગુજરાતીમાં પણ યોજાશે. આ પરિક્ષા MBBS/BDS અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટેની કેન્દ્રીયકૃત પરિક્ષા છે. ગુજરાતમાં આ અગાઉ મેડીકલ અને પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે GUJCET પરિક્ષા યોજાતી હતી તેને સ્થાને ચાલુ વર્ષથી NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ આપવામાં આવનાર છે. ગુજરાતની તમામ સરકારી અને ખાનગી મેડીકલ/ડેન્ટલ કોલેજો તેમજ પેરામેડીકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે વિદ્યાર્થીઓએ હવે NEET પરિક્ષાના મેરીટ આધારે પ્રવેશ મેળવવાનો થતો હોઈ zigya દ્વારા ગુજરાતી માધ્યમમાં ગુજરાત બોર્ડે તૈયાર કરેલા પુસ્તકો આધારે આ test તૈયાર કરવામાં આવી છે જેનો લગતા વળગતા સહુ વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે તેવી અપેક્ષા છે.
 • Test yourself
  Test Yourself
  GUJCET test in Gujarati language.
  Zig In
અગાઉના વર્ષોના પેપર
અંતિમ તૈયારી માટે
તમારા પૂરોગામીઓએ જે પ્રશ્નોનો પરીક્ષામાં સામનો કરેલો તે તમારા માટે અનુભવ બને છે. તેની ખાસ તૈયારી તમારા માટે આવશ્યક છે. તમે અહીં દરેક પ્રકરણ સાથે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો. જો એમ કરવામાં ચુકી જવાય તો વિષયવાર છેલ્લા દસ વર્ષના ઉત્તરસહિત પેપરો તમારા માટે હાજર છે. વળી, જો તમે ઇચ્છો તો તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકશો.
બુક સ્ટૉર
ખાસ તમારા માટે
જ્યારે તમો Zigya સાથે અભ્યાસ કરતા હોવ ત્યારે, તમારા અભ્યાસક્રમનાં પ્રકરણો કે પુસ્તકો જોવાં બીજે જવાની જરૂર નથી. વળી અહીં જુદાં જુદાં બોર્ડનાં પુસ્તકો કે પ્રકરણોની સરખામણી પણ કરી શકો છો. તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. અમારો બુક સ્ટૉર Zigya ના સભ્યોના રસ મુજબ સતત ઉમેરાતી માહિતીથી સમૃદ્ધ બનતો રહેશે. આજે જ મુલાકાત લો.

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ

NEET રીસોર્સ સેન્ટર
સ્પર્ધામાં આગળ રહેવા માટે
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની અંતિમ તૈયારી અગાઉ પુનરાવર્તન અનિવાર્ય છે. અહીં આપ પ્રકરણ અનુસાર દરેક વિષયનો મહાવરો કરી શકો છો. સાથે અગાઉના વર્ષોનાં ઉત્તર સહિત પેપરો તમારી તૈયારીમાં મદદરૂપ થશે. પરીક્ષાનું માળખું અને પદ્ધતિની જાણકારી મળશે. ટેસ્ટ ફૉર્મેટમાં તમે તમારી તૈયારી સતત ચકાસતા રહી ગુણવત્તા સુધારી શકો છો.
 • Test yourself
  Test Yourself - English
  NEET test in English language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself - Gujarati
  NEET test in Gujarati language.
  Zig In
JEE રિસોર્સ સેન્ટર
હરોળમાં આગળ રહેવા માટે
Zigya સાથે અભ્યાસ કરતાં આપ વર્ષ દરમિયાન કે વર્ષાન્તે જ્યારે ઇચ્છો ત્યારે અભ્યાસક્રમ મુજબનું સ્વમુલ્યાંકન કરી શકો છો. પ્રકરણ કે વિષય મુજબ ટેસ્ટ આપી તમારી તૈયારીને ધારદાર બનાવો. અહીં અગાઉના વર્ષોનાં પેપર ઉત્તર સહિત તમને વધુ અસરકારક તૈયારીમાં સાથ આપવા પ્રસ્તુત છે. સતત પ્રૅક્ટીસ કરો અને આગળ વધો.
 • Study
  Study
  Study for JEE in Gujarati language.
  Zig In
 • Test yourself
  Test Yourself
  JEE test in English and Gujarati language.
  Zig In
Zigya
Education Company

Zigya એ સંસ્કૃત શબ્દ “જીજ્ઞાસા” ઉપરથી લેવાયેલ શબ્દ છે અને તે કંપનીનો પાયો છે. જીજ્ઞાસાએ અભ્યાસનો આધાર છે. તેથી જ Zigya એ વિશિષ્ટ અભિગમ અપનાવ્યો છે. જેમાં ભણાવવાનું નહી પણ શિખવાનું અથવા જાણવાનું મહત્વ છે.

Zigya એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તેના મનમાં ઉદભવતાં પ્રશ્નોના જવાબ સ્વત: મેળવી શકે. જેથી તેની જીજ્ઞાશા સંતોષાય. Zigya નો પ્રયત્ન શૈક્ષણિક જગતમાં એવું પ્લૅટફૉમ ઉભું કરવાનો છે, કે જ્યાં લોકો પારસ્પરિક આપ-લેનો લાભ મેળવી સમૃદ્ધ થાય.

Zigya નો ઉદ્દેશ દરેકના માટે ઉપયોગી એવું Resource Centre પુરું પાડવાનો છે, જ્યાં વિદ્યાર્થી જાતે પોતાની પદ્ધતિથી ભણે. જ્યાં જરૂરિયાત વાળા વિદ્યાર્થી અને કેળવણીકારોની જરૂરિયાત સંતોષાય એવું તદ્દ્ન વિનામૂલ્યે અને સાર્વત્રિક શિક્ષણનું Resource Centre પુરું પાડવાનો Zigya નો ધ્યેય છે.

Recent Posts

Download CBSE Mathematics Class X Solved 2017 Board Papers
Download CBSE Mathematics Class X Solved 2017 Board Papers
Click here to download CBSE Mathematics Class X Solved 2017 Board Papers Four months to go for the final 2018 CBSE board exam. The exam pattern for CBSE Mathematics will be same as the previous. The overall Mathematics CBSE board exam contains 100marks. The Marks has been distributed in two parts:
 1. I) Theory Exam
 2. II) Internal Assessments
The Theory Exam has total 30 Questions divided into four sections A, B, C and D. The total weightage for the theory paper is 80marks. The Internal assessments carry 20Marks which are carried out by the schools.

The CBSE 2018 Class X Date sheet will release in the first week of January.

The 2018 CBSE theory exam will be from 1 week of March. A well-known phrase by Swami Vivekanand “Arise, awake and do not stop until the goal is achieved”. It is the right time to start with such a motivation. Students who are looking for practice paper for board exam 2018 can download Mathematics sample paper prepared by CBSE committee from here. The marks weightage of each chapter is given below: Allocation of Unit wise marks CBSE board exam Mathematics class 10:
Units Unit Name Marks
1 Number Systems 6
2 Algebra 20
3 Coordinate Geometry 06
4 Geometry 15
5 Trigonometry 12
6 Mensuration 10
7 Statics And Probability 11
  Total 80
Students can prepare the exam according to the chapter’s weightage and can score highest marks. We have a lot for you. Visit Zigya regularly for the further updates which will benefit you in the board exam.  
3 Important things which every Student know - For Biology board 2018 Practical Exam 
3 Important things which every Student know - For Biology board 2018 Practical Exam 
Biology board exam has two phase to examine the student knowledge in class 12. The first phase practical exam which has 70 marks weightage. The second phase is a practical exam.

Biology board practical exam has 30 marks weigthage.

The marks is divided in the following manner:

Time allowed: 3 hours

Max. Marks: 30
Evaluation Scheme
One Major Experiment 5

One Minor Experiment

4

Slide preparation

5

Spotting

7

Practical Record+ Viva Voice

4
Project Record + Viva Voice

5

Total

30 Marks

Here are the three five important things which students must know to score perfect 30 marks in class 12 biology board practical Exams: I) Check your practical file: Students always must know about each and every experiment which they had written in the practical notebook. It always happens during the viva voice that examiner asks questions from the practical notebook. Therefore always get to check each and every single experiment before the practical exam. II) Know about the practical instruments: Student during the practical only observe the experiment but they often forget to ask what instruments they are using and for what purpose. Thus students need to know about every instrument and its working and at which principle is based. III) Know the chemical: In biology experiment, there are many liquid chemicals which were used in the practical exam. Thus it is better to know about every chemical and how it reacts with the experimental subject. The external examiner always asks about chemical and it working. Discipline is always a top priority which student always maintain during the practical exam; always try to maintain a decorum of class and make sure you are well dressed.
Gujarat Board Maths Std 8-9-10-11-12 Textbook solution| Ganit Dhoran 8-9-10-11-12
Gujarat Board Maths Std 8-9-10-11-12 Textbook solution| Ganit Dhoran 8-9-10-11-12
One should not be surprised to find children struggling with Mathematics in their early School years. For many of students, mathematics is thought to be a difficult subject.The subject math "Ganit" is full of theorems, Trigonometry functions, algebra formulas; these things trigger the so-called math's anxiety. The first question which arises in front us, Is mathematics really so difficult? Of course no! A mathematics can be very interesting subject if students get right math study material Here we have provided all Gujarat board math study material for std 8-9-10-11-12.

Gujarat Board Std 8 math Textbook solution

Std math 8 semester I
 1. Cube And Cube Root
 2. Rational Numbers
 3. Rational Indices
 4. Introduction To Set
 5. Expansion
 6. Quadrilateral
 7. Area And Volume of Cylinder
Std math 8 semester II Banking Compound Interest Work And Remuneration Factorization - 1 Factorization - 2 Equation Constructions Introduction To Computers - 3

Gujarat Board  Std 9 math Textbook solution

Std math 9 Semester I 1 Set Operations 2 Number Systems 3 Polynomials 4 Coordinate Geometry 5 Linear Equations in Two Variables 6 Structure of Geometry 7 Some Primary Concepts in Geometry - 1 8 Some Primary Concepts in Geometry - 2 9 Triangle Std math 9 Semester II 10  Quadrilaterals 11  Areas of Parallelograms and Triangles 12  Circle 13 Constructions 14  Heron's Formula 15  Surface Area and Volume 16  Statistics 17  Probability 18  Logarithm Gujarat Board Std 10 math Textbook solution 1 Euclid's Algorithm and Real Numbers 2 Polynomials 3 Pair of Linear Equations in Two variables 4 Quadratic Equations 5 Arithmetic Progressions 6 Similarity of Triangles 7 Similarity and the Theorem of Pythagoras 8 Coordinate Geometry 9 Trigonometry 10 Heights and Distances 11 Circles 12 Constructions 13 Areas Related to a Circle 14 Surface Areas and Volumes 15 Stastics 16 Probability

Gujarat Board Std 11 math Textbook solution

Std math 11 Semester  I 1 Mathematical Reasoning 2 Set Theory 3 Relations and Functions 4 Trigonometric Functions 5 Special Values and Graphs of Trigonometric Functions 6 Straight Lines 7 Permutations and Combinations 8 Linear Inequalities 9 Dispersion 10 Probabilities Std math 11 Semester II 1 Principle of Mathematical Induction 2 Complex Numbers 3 Binomial Theorem 4 Addition and Factor Formulae 5 Values of Trigonometric Functions for Multiplication and Submultiples 6 Trigonometric Equations and Properties of a Triangle 7 Sequences and Series 8 Conics 9 Three Dimensional Geometry 10 Limits 11 Derivative

Gujarat Board Std 12 math Textbook solution

Std math 12 Semester I I 1 Relations and Functions 2 Inverse Trigonometric Functions 3 Determinants 4 Matrices 5 Continuity and Differentiability 6 Indefinite Integration 7 Probability 8 Linear Programming Std math 12 Semester II 1 Applications of Derivatives 2 Indefinite Integration 3 Definite Integration 4 An Application of Integrals 5 Differential Equations 6 Vector Algebra 7 Three Dimensional Geometry Students can browse the respective class and get all textbook solution of Ganit (Math). In Gujarat Board, the final exam was conducted in two-phase such as: Semester I Semester II Students can all get paper for the practice and get ready for the exam.