Chapter Chosen

રાસાયણિક પ્રક્રિયા

Book Chosen

વિજ્ઞાન અન ટેકનોલોજી ધોરણ 9 દ્વિતીય સત્ર

Subject Chosen

વિજ્ઞાન્

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

જે રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સંયોજનમાં હાઈડ્રોજન ઉમેરાય, તો તે પ્રક્રિયાને કઈ પ્રક્રિયા કહે છે ?

 • ઑક્સિડેશન

 • રિડક્શન

 • વિઘટન

 • રેડૉક્ષ


B.

રિડક્શન


ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

 • ઑક્સિજન ઉમેરાય કે હાઈડ્રોજન દૂર થાય.

 • હાઈડ્રોજન ઉમેરાય કે ઑક્સિજન દૂર થાય.

 • ઑક્સિજન અને હાઈડ્રોજન ઉમેરાય.

 • ઑક્સિજન અને હાઈડ્રોજન દૂર થાય.


A.

ઑક્સિજન ઉમેરાય કે હાઈડ્રોજન દૂર થાય.


આપણા શરીરમાં સ્ટાર્ચમાંથી સાદી શર્કરા બનવાની ઘટના કઈ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે ?

 • સંયોગીકરણ

 • વિઘટન

 • વિસ્થાપન

 • રેડૉક્ષ


B.

વિઘટન


કૉપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં Feનો ટુકડો મૂકવાથી દ્રાવણનું રંગપરિવર્તન કઈ પ્રક્રિયાને લઈને થાય છે ?

 • ઑક્સિડેશન

 • વિઘટન

 • વિસ્થાપન

 • સંયોગીકરણ


C.

વિસ્થાપન


આપણા ખોરાકના કયા ઘટકનું વિઘટન થઈ એમિનો ઍસિડ બને છે ?

 • કાર્બોહાઈડ્રેટ

 • સ્ટાર્ચ

 • પ્રોટીન

 • ચરબી


C.

પ્રોટીન