Chapter Chosen

ચોરી અને પ્રાયશ્વિત

Book Chosen

ગુજરાતી ધોરણ 9

Subject Chosen

ગુજરાતી

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12
બીડી પીવાની કુટેવમાંથી બીજી કઈ કુટેવ આવી ? 
 • ધુમાડો કાઢવાની

 • નોકરના પૈસા ચોરવાની 

 • વડીલોના દેખતાં બીડી પીવાની 

 • ધતુરાના ડોડવા ખાવાની


B.

નોકરના પૈસા ચોરવાની 


ખોટું કાર્ય કર્યાના અપરાધ ભાવમાંથી બહાર આવવા શું કરવું જોઈએ ? 

 • કોઈનેય વાત ન કરવી

 • જોખમ ખેડીને પણ દોષ કબુલ કરવો જ જોઈએ.

 • ખોટા રસ્તે જવું

 • ખોટું કાર્ય વારંવાર ન કરવું.


B.

જોખમ ખેડીને પણ દોષ કબુલ કરવો જ જોઈએ.


ચોરીની ભુલ સ્વીકારવામાં ગાંધીજીની જીભ ઉપડતી નથી કારણ કે...
 • પિતાજી મારશે તેવો ડર હતો.

 • પોલીસ પકડવા આવશે તેવો ભય હતો. 

 • પિતાજી દુ:ખી થશે, કદાચ માથું કૂટશે તેવા ભયે. 

 • ગાંધીજી ભુલ સ્વીકારવા માગતા ન હતા.


C.

પિતાજી દુ:ખી થશે, કદાચ માથું કૂટશે તેવા ભયે. 


સોનાના કડામાંથી એક તોલો સોનું કાપીને વેચવાની ઘટનાની ગાંધીજી ઉપર શી અસર થઈ ?
 • કરજ ભરાતા મન શાંત થયું.

 • ઘરમાંથી સોનું ગયાનો અફસોસ થયો. 
 • ચોરી કરવાની વાત ગાંધીજી માટે અસહ્ય થઈ પડી. 

 • ભાઇ પ્રત્યે લાગણી જન્મી.


C.

ચોરી કરવાની વાત ગાંધીજી માટે અસહ્ય થઈ પડી. 


ગાંધીજીએ ચિઠ્ઠીમાં શું લખું હતું ?

ગાંધીજીના માંસાહારી ભાઇને દેવું થયું હતું. આથી ભાઇના સોનાના કડામાંથી નાનો ટુકડો કાપી દેવું ચુકવવામાં ગાંધીજીએ ભાઇને સાથ આપ્યો. આ ચોરી કર્યા પછી ગાંધીજીને પશ્વાત્તાપ થયો અને પિતાજીને ચિઠ્ઠીમાં આ ચોરી કર્યાની તેમણે નિખાલસ કબુલાત કરી.