Press "Enter" to skip to content

“મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ”

Pankaj Patel 0

"મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ" આ શબ્દોમાં રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની  જીવનભરની કથન અને કાર્યની એકતાને દર્શાવે છે. દુનિયામાં અનેક સંતો મહંતો થયા. ગીતા, કુરાન કે બાઈબલનો ઉપદેશ સમજાય – ના સમજાય પણ મહાત્મા ગાંધીનું જીવન દર્શન ખરેખર આદર્શ જીવન દર્શન છે. તેમનો સંદેશ છે કે "મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ." ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં જીવનનું સત્ય આથી વધારે સારી રીતે કદાચ કોઈએ નથી કહ્યું.

Leave a Reply

Your email address will not be published.