Press "Enter" to skip to content

Posts published in September 2016

વિટામીનથી ભરપૂર – દાડમ

Yogesh Patel 0

દેખાવે આકર્ષક લાગતા દાડમના દાણા એના દેખાવ જેટલા જ મૂલ્યવાન છે. દાડમ વિવિધ ઔષધીય ગુણોથી સંપન્ન ફળ છે. જોવા જઈએ તો કુદરતે આપણને ઘણા ઉત્તમ ફળ આપ્યા છે પરંતુ દાડમ…

ધોરણ 9 – અંગ્રેજી

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ-9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના અને ધોરણ-9…

Para Commandos

Nirbhay Dubey 0

Para Commandos is a special forces unit of the Indian Army’s Parachute Regiment and is tasked with missions such as special operations, direct action, hostage rescue, counter-terrorism, unconventional warfare, special…

ધોરણ – 9 हिन्दी (प्रथम भाषा)

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ-9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના અને ધોરણ-9…

Bhimbetka

Nirbhay Dubey 0

Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, situated around two artificial lakes, was built on the site of a 11th century city, 'Bhojapal', founded by the legendary king, Raja Bhoja. Bhopal…

पेय जल – विकट समस्या

Pankaj Patel 0

अन्य ग्रहो की तुलना मे पृथ्वी पर पानी याने जल उपलब्ध होने से पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है, अतः ये कह सकते है की पृथ्वी पर जीवन का आधार पानी…

ईंटरनेट से आतंक – बड़ी समस्या

Pankaj Patel 0

अपने देश मेंं गत 2-3 सालो से सहिष्णुता-असहिष्णुता के बारे मेंं लोगो मे और खासकर मीडिया मेंं बडी चर्चा चली है। आजादी के नारे लगाना देशद्रोह समान गीना जाने लगा…

Allahabad Guava

Nirbhay Dubey 1

Allahabad is famous for its Guava varieties like, Allahabad Safeda, Allahabad Sukhna and Arka Mridula, and for this very reason, Allahabad is often referred to as the "City of Green…

ઔષધીય ગુણધર્મોથી સમૃદ્ધ – કારેલા

Yogesh Patel 0

કારેલા, નામથી જ અમુક લોકોને તો એવું થાય કે આ તો નહિ જ. સામાન્ય રીતે યુવા વર્ગને કારેલાથી ખૂબ જ એલર્જી હોય છે. કારેલાનું નામ પડતા જ તેના સ્વાદના કારણે કદાચ…

The Painful Paper-Cut

Daksha Shah 0

You are cleaning up your closet and you come across your old diary. Leafing through the pages, you reminisce those times and feel happy reading what you had penned down.…

Never Lose HOPE

Rahul Kumar 0

Rahul KumarRahul Kumar is a member of Zigya's Science channel and oversees Chemistry as a subject. He has completed his Masters of Science in Chemistry from Punjab University. Rahul is…

Tips to Prevent Anxiety Caused by Mathematics

Rahul Kumar 0

The feeling of tension and anxiety that deter with the operation of numbers and the solving of mathematical problems in an extensive range of ordinary life and academic circumstances is…

Ramayana

Nirbhay Dubey 0

The Ramayana is one of the largest ancient epics in world literature. The Ramayana belongs to a class of literature known in Sanskrit as kavya (poetry), though in the West…

ધોરણ – 9 સામાજિક વિજ્ઞાન

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ–9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના અને ધોરણ-9…

ધોરણ – 9 ગુજરાતી (પ્રથમ ભાષા)

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ–9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના અને ધોરણ-9…

ધોરણ – 11 ગણિત (050) (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ–9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ પણ…

ટ્યુશન પ્રથા ખરેખર અનિવાર્ય અનિષ્ટ છે ?

Pankaj Patel 0

હાલમાં NCERT એ બાળકોના દફતરનું વજન ઘટાડવા કેટલાક પગલા લેવાનું નક્કી કર્યું છે. સરકાર અને સમાજ એ બાબતે ચિંતિત છે કે બાળકો ઉપર ભણતરની સાથે અન્ય પ્રકારનું વધારાનું ભારણ છે.…

વેર, વ્યસન, વૈભવ ને વ્યાજ, વહાલાં થઈ કરશે તારાજ.

Yogesh Patel 0

જીવનમાં આપણે ઘણીવાર અનેક મુશ્કેલીઓ અને પ્રતિકૂળતાઓનો સામનો કરતાં હોઈએ છીએ. ઘણીવાર કોઈ મુશ્કેલીમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તા શોધતા શોધતા આપણે લોકો સાથે દુશ્મનાવટને વહોરી લઈએ છીએ. કેટલાક એવા કિસ્સાઓ પણ મળશે જેમાં…

The Hydrophobic Oil

Princy P. John 0

Oil is a hydrophobic viscous liquid. That is, it is immiscible with water and lipophilic (miscible with other oils or fat loving). It is neutral and a non-polar liquid. Oil…

The Dead Sea

Daksha Shah 0

The Dead Sea or Salt Sea is a salt lake bordered by Jordan to the east and Israel and Palestine to the west. It contains significant concentrations of sodium chloride…

વિશ્વ શાંતિ દિવસ – 21 સપ્ટેમ્બર – આજની જરૂરિયાત

Yogesh Patel 0

વિશ્વ શાંતિ દિવસ ની વાત આપણે એવા સમયે કરી રહ્યા છીએ જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ આજે આતંકવાદના ભય નીચે જીવી રહ્યું છે. દુનિયામાં જ્યાં જુઓ ત્યાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ અને હુમલાઓથી માનવજીવન…

Lake Palace

Nirbhay Dubey 0

Taj Lake Palace in Udaipur, Rajasthan, is the most romantic hotel in the world.  It was built in 1746 as the pleasure palace of Maharana Jagat Singh II. It was initially called…

Science Behind Quicksand

Daksha Shah 2

Susan was out on a jungle safari. Being in the midst of the natural flora and fauna was a great experience and she was enjoying it to the maximum. As…

પરીક્ષા ટાઈમ-ટેબલ

Yogesh Patel 1

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગરની યાદી જણાવે છે કે H.S.C. વિજ્ઞાનપ્રવાહ પ્રથમ અને તૃતિય સેમેસ્ટર ઓક્ટોબર-2016ની પરિક્ષાનો કાર્યક્રમ બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org પર મૂકવામાં આવેલ છે. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં…

પ્રેરક જીવન પ્રસંગ – અનેક પૈકી એક

Pankaj Patel 0

પ્રેરક જીવન અથવા પ્રેરણાદાયી જીવન લોકોને ભૂલ પડે ત્યારે ઉદાહરણ રૂપ બને છે. અનેક લોકોના પ્રેરક જીવન પ્રસંગો આપણને પણ ઉપયોગી થઇ શકે છે. કવિ દલપતરામની ઉપરની કવિતા ભણ્યા છતાં…

ધોરણ – 11 ભૌતિક વિજ્ઞાન (054) (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ–9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ પણ…

ધોરણ – 11 રસાયણ વિજ્ઞાન 052 વિજ્ઞાન પ્રવાહ – Rasayan Vigyan – Dhoran 11 – Vigyan Pravah – GSEB

Yogesh Patel 0

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ–9 અને ધોરણ-11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો અભ્યાસક્રમ બદલાયો અને સેમિસ્ટર પદ્ધતિ રદ કરવામાં આવી. ધોરણ-11 વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ પણ…

Mahatma Gandhi Setu

Nirbhay Dubey 0

Mahatma Gandhi Setu (bridge) in Patna is the Asia's longest river bridge over the river Ganges connecting Patna in the south to Hajipur in the north of Bihar. Mahatma Gandhi…

મેડીકલ અભ્યાસ અંગે

Pankaj Patel 0

ગુજરાતમાં અને દેશમાં હમણાં મેડીકલના અભ્યાસ માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આમ તો આપણા દેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસના અનેક ક્ષેત્રો જેવા કે IIT અને IIM જેવી સંસ્થાઓમાં ટેકનીકલ અને મેનેજમેન્ટ…

ઔષધીય ફળ – આમળા

Yogesh Patel 2

આમળા – ઔષધીય ફળ: હવે, ચોમાસું પૂરુ થઈ શિયાળો બેસવાનો સમય આવશે. શિયાળો સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યની દ્રષ્ટીએ સર્વોત્તમ ઋતુ છે. શિયાળુ ફળો સમગ્ર વર્ષ માટેની ચેતના અને શક્તિ પૂરી પાડે…

The Collosal Tempest

Princy P. John 0

After pounding Taiwan, typhoon Meranti is barrelling into the mainland of China and Japan. With power being disrupted in more than 90,000 households and 2 people losing their lives so…

ધોરણ – 11 : જીવ વિજ્ઞાન (056) (વિજ્ઞાન પ્રવાહ) 

Yogesh Patel 0

ધોરણ – 11 : જીવ વિજ્ઞાન (056) (વિજ્ઞાન પ્રવાહ)     ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષથી ગુજરાત સરકારે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે ઘણા મહત્વના નિર્ણયો કર્યા છે. ધોરણ – 9 અને ધોરણ- 11 (સામાન્ય પ્રવાહ)નો…

Kathipara flyover

Nirbhay Dubey 0

Chennai's Kathipara Junction, popularly known as 'Guindy Flyover', is the largest clover leaf shaped flyover in Asia. It connects NH 45, Inner Ring Road, Anna Salai and Mount-Poonamallee Road. Incidentally,…

ચંદ્રગ્રહણ – એક અવકાશી ઘટના

Pankaj Patel 1

આજે તારીખ 27 જુલાઇ અને ગુરુ પૂર્ણિમા એ ચંદ્રગ્રહણ નો દિવસ છે. ચંદ્રગ્રહણ અને સૂર્યગ્રહણ એ અવકાશી ધટનાઓ છે તેમજ ચંદ્ર,સૂર્ય અને પૃથ્વીની ગતિને આભારી છે. સામાન્ય માણસ પણ સમજી…

ભાદરવી પુનમ નો મેળો – અંબાજી – માં અંબાનો અવસર

Yogesh Patel 0

ભાદરવી પુનમ : ભાદરવી પુનમ નો મેળો એટલે માં અંબાનો અવસર.  ગુજરાતના બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું અંબાજી તીર્થધામ ભારતના 51 શક્તિપીઠ પૈકીનું એક અને પરમ પવિત્ર શક્તિપીઠ છે. વર્તમાન સમયમાં કોરોના નિયમન…

The Flying Robot: Drone

Princy P. John 2

Drone is formally called Unmanned Aircraft Vehicles (UAVs) – that is, without a human in control. Essentially, a flying robot, drones are controlled remotely or can fly autonomously through software…

ડૉ. વિક્રમ સારાભાઇ ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા

Yogesh Patel 3

ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ ભારતના અગ્રગણ્ય વૈજ્ઞાનિકો પૈકી એક છે. રોકેટ વિજ્ઞાનના પિતા ગણાતા વિક્રમ સારાભાઈ અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનના પ્રખર હિમાયતી હતા. ભારતીય અવકાશ સંશોધનના પિતા અને પરમાણુ યુગના પુરસ્કર્તા વિજ્ઞાની ડૉ.…

Location Of The Heart

Daksha Shah 0

You can feel your heart beating every time you put your hand to your chest, but do you have any idea where is it exactly located? Is it on the left,…

The Era of Online Education

Rahul Kumar 0

Online education is in trend. It has become very popular in the education industry. Everyone is embracing the techno-savvy learning method. It has broken the age-old bastion of the brick…

Onam ( ഓണം)

Nirbhay Dubey 0

Onam  (ഓണം) is the biggest and the most important festival of the state of Kerala.  It is a harvest festival and is celebrated with joy and enthusiasm all over the…

બંધારણનું આમુખ

Yogesh Patel 3

બંધારણનું આમુખ એટલે ભારતીય બંધારણનું પ્રથમ પાનું: અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થયા બાદ બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી. જેના ચૂંટાયેલા સભ્યોએ ભારતીય બંધારણનો મુસદ્દો ઘડી દેશ સમક્ષ રજૂ કર્યુ. બંધારણ સભાની…